2015-06-10

FTI överträffar återvinningsresultat för 2014

De nationella målen för återvinning av förpackningar och tidningar slås fast av regeringen. För 2014
kan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, återigen redovisa ett resultat till Naturvårdsverket
som överträffar samtliga regeringens mål.

– Speciellt glädjande är att trenden fortsätter med att svenskarna lämnar fler plastförpackningar till återvinning. Först då kan vi använda dem till nytt material. På så vis bidrar svenskarna till att tillverkare av lastprodukter kan använda återvunna förpackningar i stället för råolja vid tillverkning av till exempel bildelar, byggmaterial eller blomkrukor, säger Kent Carlsson, vd vid FTI.

– Även de övriga förpackningarna såväl som de tidningar vi får in går till återvinning för att användas på nytt. Varje gång, säger Kent Carlsson.

Det är Naturvårdsverket som ansvarar för sammanställningen av det nationella resultatet. Underlaget för 2014 som FTI lämnat jämfört med FTI:s resultat för 2013 är i ton räknat. 

Läs mer i vårt pressmeddelandePDF.