Kvalitetskrav

För att kunna använda materialet till nya produkter är det viktigt att det insamlade materialet håller en hög kvalitet. Därför är det viktigt att följa kraven på behållarutformning och att alla behållare är rätt och tydligt märkta.

Om materialet läggs i fel behållare, innehåller annat än förpackningar och tidningar eller innehåller föroreningar krävs extra eftersortering, räknas kvaliteten som dålig och gör hanteringen kostsam vilket drabbar konsumenten eller dig som fastighetsägare. Är kvaliteten riktigt dålig kan det till och med vara så att materialet inte går att materialåtervinna utan sänds till förbränning.

Därför ska våra krav på sortering följas och det viktigt att du ger de boende tydlig information om vad som ska läggas i de olika behållarna.