2015-07-21

Till slut måste även den bästa kassen återvinnas

För två år sedan, den 30 juli 2013, fick vi ett tips som ledde till att vi sände en återvinningskasse till Örebro som tack för ett av de flera hundra tips som strömmat in på vår kampanjsida för att öka insamlingen av plastförpackningar

Idag fick vi en förfrågan från Björn i Örebro om vi skulle kunna tänka oss att sända en ny kasse som ersättning för den gamla som nu tjänat ut sin roll.

- Min kasse är inte hel på så många ställen nu, hälsar Björn som säger sig ha en sträng sortering. – För mitt samvete och för miljöns skull.

På frågan om vilken återvinningsplats han helst använder är svaret enkelt. - Jag kommer inte längre än till vårt gemensamma soprum. Där finns 8 olika kärl att sortera soporna i. Ibland sorterar jag andras felkastade grejer också.

Vi hoppas att många av de förpackningar Björn med familj sorterar är plastförpackningar. Materialet i de gamla plastförpackningar hushållen lämnar återanvänds vid tillverkning av nya produkter. Efter sommaren drar vi igång vår nya kampanj för en ökad återvinning av plastförpackningar. Då har också du möjlighet att få en återvinningskasse, givet att du delar med dig av dina bästa tips på vår sida http://plast.ftiab.se/

38 % av plastförpackningarna kommer idag i retur och kan återvinnas. Eftersom varje återlämnad plastförpackning är en vinst för miljön ska vi tillsammans se till att fler lämnas till återvinning.

I avvaktan på höstkampanjen kan du redan nu hjälpa dina använda plastförpackningar till ett nytt liv! Se till att du återvinner dina.