Seminarieinledning

Debatten om förpackning- och tidningsinsamlingen fylls ofta av tyckanden och åsikter som inte är underbygda med fakta. Ett sådant tyckande är kring huruvida antalet förpackningar har ökat eller minskat?

Vårt seminarium i Almedalen hade som mål att redogöra för några av de fakta som näringslivet baserat sitt nej till en kommunalisering av insamlingen på.

Folke Ryden, journalist och seminariets moderator leder deltagarna genom presentationerna och synar de fakta som presenteras.