Konsekvenser

Andreas Alsén, Partner and Managing Director på The Boston Consulting Group, BCG redogör för de analyser som BCG genomförde hösten 2012 på basis av den så kallade Avfallsutredningens huvudförslag om en kommunalisering.

Utredningen redovisar konsekvenser för människa, marknad och miljö steg för steg.

Här är BCG:s presentation för utskrift.PDF

Folke Ryden ställer frågan: Hur aktuell är er utredning idag? Den är tre år gammal på pappret men gäller den idag?

- Jag ser ingenting i teknikutvecklingen som har gjort att ekonomin i i samlingssystemet är radikalt annorlunda nu än vad den var då och det är ingenting som praktiskt har hänt i och med att ansvarsfördelningen ser likadan ut, blir Andreas svar.