Juridiska implikationer

Dan Lindmark, advokat Lindmark Welinder, har som jurist följt producentansvaret från 80- och 90-talets framtidsvision som blev till lagstiftning i mitten på 90-talet, över uppbyggnaden av denna nya industri.

Dan redogör för ansvarsfördelningen mellan näringsliv, samhälle och medborgare, utredningar kring producentansvarets vara eller inte som återkommit var femte år och avslutar med en genomgång av de nu föreliggande utredningsdirektivet och vilka krav på utredaren som detta ställer.