2015-08-11

Containerdykare gör sig skyldiga till stöld

Att olovligen ta något som tillhör någon annan och därmed orsaka denne skada, utgör stöld.

När någon lämnar använda förpackningar och tidningar på en återvinningsstation övergår äganderätten till oss på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som äger återvinningsstationen och innehar nyttjanderätten till det lämnade materialet.

Så kallad ”containerdykning” i de behållare som står på våra återvinningsstationer med avsikt att ta det som ligger i dem är alltså stöld. Straffet för stöld är fängelse i högst två år. Om värdet av det som ”fiskas upp” är obetydligt kan brottet bedömas som snatteri. Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader.

- Det som läggs i behållarna har ett ekonomiskt värde och ett stort värde för miljön. Ju fler förpackningar som lämnas till återvinning istället för att läggas i soppåsen, desto större vinst för miljön, säger vd Kent Carlsson. - Vår kostnad för återvinningen täcks till viss del genom att vi kan sälja materialet till dem som gör nya produkter av dem, men merparten av kostnaden täcks genom priset konsumenten betalar när denne köper varan. Att stjäla från containrarna är som att stjäla inte bara från oss, utan också från sig själv och övriga samhället.

Utöver att stölderna påverkar våra möjligheter till att hålla återvinningens inverkan på konsumentpriserna nere så är stölderna ett problem ur flera andra aspekter. Till exempel då det gäller säkerhet och miljön runt behållarna på återvinningsstationen.

- De som river runt i behållarna har en tendens att dra ut innehållet på backen och lämna det som inte är intressant att spara på kvar på marken, avslutar Kent. - Det är otrevligt för våra grannar, besökare och städare. Dessutom går materialet inte heller då att återvinna.