REGERINGENS utredning om insamlingen

I en promemoria daterad den 24 juni 2015PDF gav regeringen miljö- och energidepartementet i uppdrag att föreslå hur en förändring av ansvaret för den fysiska insamlingen av förpackningsavfall och returpapper från hushållen ska utformas.

Mari Torpe utsågs till utredare och tillsammans med sin arbetsgrupp överlämnade hon sin utredning till departementet den 31 mars 2016.

Departementet har offentliggjort utredningen men understryker att underlaget inte är färdigt, bland annat saknas författningstext. De betraktar därför utredningen som ett arbetsmaterial för sitt fortsatta arbete.

Den 31 2016 mars gav vd Kent Carlsson en första kommentar på arbetet.

Vi inväntar fortfarande departementets tidplan för den fortsatta hanteringen.