2015-12-07

Förkortad remisstid för svar på meddelande om cirkulär ekonomi

Den 2 december antog EU-kommissionen ett ambitiöst nytt paket om cirkulär ekonomi för att stimulera Europas omställning till en cirkulär ekonomi.

EU-kommissionens paket ska öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Idag har Regeringskansliet sänt ut förslaget på remiss med begäran att remissvaren ska ha inkommit till Miljö- och entergidepartementet senast den 19 februari 2016. Skälet till den förkortade remisstiden är att förhandlingar i EU påbörjas tidigt nästa år.

Vi på FTI kommer att lämna remissvar på förslag rörande avfall med huvudfokus på förslag om producentansvar. Vårat svar samordnas av vår jurist Ylva Nykvist.

Läs Svensk översättning av EU:s pressmeddelande från 2 decemberPDF