2015-12-11

Åtgärdat i Stockholmsregionen: omkullvälta behållare metallförpackningar

Sex stycken behållare för metallförpackningar har under det gånga dygnet välts omkull på olika återvinningsstationer i Stockholmsregionen. För att åtgärda skadegörelsen sände vi på FTI omedelbart ut kranbilar samt beställde städning för de berörda stationerna

Stationerna är nu återställda och skadegörelsen är polisanmäld.

Vi ser väldigt allvarligt på det inträffade och en polisanmälan om skadegörelse har lämnats in. Vi har under dagen arbetat för fullt idag med att åtgärda stationerna och vi är redan klara, berättar vår informationschef Annica Dahlberg.

Om du har kunskap eller uppgifter om det inträffade kontakta gärna Polisen eller lämna den till vår kundtjänst som du når på telefon 0200-88 03 11 eller via hemsidan www.ftiab.se.