2015-12-28

fördubblat antal tömningar av förpackningsbehållare

Enligt många bedömare har julhandeln slagit rekord även i år. HUI Research spådde redan före jul en femprocentig ökning från förra året och PostNord såg redan tidigt i december att antalet paket hade ökat. E-handeln steg med 16 procent bara under tredje kvartalet 2015 (i Sverige görs idag drygt vart femte köp av sällanköpsvaror på nätet*). Den stora ökningen ger också ökad mängd förpackningsmaterial redan från Lucia. Därför har vi på FTI kraftsamlat genom att sätta in extraresurser tidigt och kraftigt öka antalet tömningar av behållare.

Redan före Lucia började extraresurser sättas in med fler tömningar av återvinningsbehållare och städning. Insatsen pågår minst fram till vecka 2. Vi upp emot dubblerar antalet tömningar av återvinningsbehållare för pappers- och plastförpackningar i Sverige jämfört med en vanlig vecka, och i vissa områden betydligt mer än så. På platser där återvinningsbesöken är mer frekventa töms behållare flera gånger i veckan och på vissa platser varje dag, både vardag och helgdag. Det utförs även extratömningar av behållare för glasförpackningar.

Utöver extra tömningar kommer företaget att sätta ut fler behållare för att ta hand om pappersförpackningar och julklappspapper. Dessutom ökas städresurserna på återvinningsstationer, för att hålla julfint under hela helgperioden.

– Om en behållare på en återvinningsstation ändå är full är en tömningsbil förmodligen redan på väg, men vi tar tacksamt emot tips på stationer som behöver tömmas eller städas, häsar Annika Ahlberg, regionchef på FTI.

Kontakta företagets kundtjänst på telefon 0200-88 03 11 eller via hemsidan www.ftiab.se. Kundtjänst håller öppet alla dagar även helgdagar.

*E-barometern Q3 2015, ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.