2016-01-22

Avfall som resurs – hur når vi återvinningsmålen 2020?

Idag uppnår och till och med överträffar vi regeringens mål för återvinning av förpackningar och tidningar. Från år 2020 höjs målen. Ett samarbete mellan oss och kommunerna är nyckeln för en enklare återvinning och vi sätter ett enormt värde på ett öppet samtal över kommungränserna med såväl förtroendevalda politiker som tjänstemän. I februari hoppas vi kunna fördjupa samarbetet.

Vi på FTI vill träffa våra nära kommunkontakter liksom kommunpolitiker och -tjänstemän från norr till söder för en dialog om hur vi tillsammans kan nå nya mål genom att göra insamling och återvinning av hushållens avfall ännu bättre. Sveriges 290 kommuner har en central roll i vårt uppdrag att samla in och återvinna förpackningar och tidningar, och du som kommunrepresentant är en ovärderlig samarbetspartner. Därför vill vi ta del av dina idéer om hur vårt samarbete kan förbättras.

Här är några punkter som vi vill att vår diskussion ska innefatta:

  • Nya högre politiska krav – hur möter vi dem gemensamt?
  • Hur kan insamlingen möta invånarnas krav?
  • Hur får vi reda på om medborgarna är nöjda?

Nedan ser du datum under februari då vi på olika platser bjuder in till denna dialog. Vi ser fram emot att ses under ett par timmar för ett informellt samtal. 

Dag och plats: 

  • 3 februari: Umeå
  • 4 februari: Stockholm
  • 5 februari: Malmö
  • 9 februari: Norrköping
  • 10 februari: Gävle
  • 11 februari: Göteborg
  • 12 februari: Kalmar

Tid: Kl. 09.30-12.00 med efterföljande lunch. Mötet är kostnadsfritt.


Kontakta regionchefen för din kommun för ytterligare information och hjälp med anmälan.