2016-02-29

STATISTIK INSAMLING FÖR 2015

Nu är den kommunvisa insamlingsstatistiken för 2015 års insamling av förpackningar av glas, papper, plast och metall samt för tidningar presenterad på hemsidan under Vår verksamhet och Statistik.

Insamlingsstatistiken visar att mängden förpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning ökar, när det gäller förpackningar av glas, papper och plast. Tidningar och metallförpackningar minskar.

Vi ser en ökning av hur mycket hushållen lämnar på våra återvinningsstationer. Det är väldigt positivt, men vi är också ödmjuka inför regeringens tuffa återvinningsmål som träder i kraft från år 2020. Nu pågår analys om bakgrunden till att återvinningen av vissa materialslag har ökat mer än andra, och att vissa minskat, säger Annica Dahlberg, kommunikationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Läs mer i vårt pressmeddelande.

Se statistiken för din kommun