2016-03-01

Regeringens ambitioner om ökad återvinning och cirkulär ekonomi kräver mer samarbete – inte mindre

Flera kommunala företrädare har under senare tid i debatten hävdat att nya återvinningsmål kräver att kommunerna ges ansvar för förpacknings- och tidningsinsamling. Vi ser istället att mer samarbete är vägen till nödvändig långsiktighet och ökad återvinning, bättre service och cirkulär ekonomi.

Vi vill bygga på framgångarna med överträffade mål och fungerande värdekedjor från design till insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Vi har en vision om minskad resursförbrukning och ökad återvinning. Låt oss göra den gemensam!

När lokala politiker berättar om sina ambitioner för en utvecklad insamling och återvinning ser vi en möjlighet att gemensamt ta nästa steg, att utveckla och inte avveckla dagens förpacknings- och tidningsinsamling. Med lokalt engagemang kan platser för återvinningsstationer förbättras, områden för fastighetsnära insamling prioriteras, dialogen med hushållen förstärkas och nya innovativa lösningar testas för att stimulera ökad återvinning. En gemensam handlingsplan är möjlig utan ytterligare rader av fruktlösa utredningar, komplicerade lagstiftningsändringar och finansieringsmodeller, beskuret producentansvar och försvagning av nationella mål.


Läs mer i Miljöaktuellt