2016-03-04

FTI:s remissvar pÅ EU:s förslag för en cirkulär ekonomi

Regeringen har den 4 december 2015 efterfrågat våra synpunkter på Europeiska kommissionens förslag (COM(2015) 614/2) till meddelande om cirkulär ekonomi.

Den 19 februari 2016 lämnade FTI sitt remissvar i de delar som berör återvinning av förpackningar och tidningar i EU:s meddelande för en cirkulär ekonomi, till departementet.

Via länkarna här når du våra synpunkter liksom andras remissvar och kommissionens förslag i sin helhet.

FTI:s remissvar på Europeiska kommissionens förslag (COM(2015) 614/2).PDF

Länk till regeringen.se där du kan läsa Kommissionens förslag till nytt EU-direktiv samt andras remissvar.

Länk till nu gällande EU-direktiv