2016-03-19

station på Hornsgatan stängs omgående

Den 21 mars stängs återigen återvinningsstationen på Hornsgatan vid Hornstulls strand.

Orsaken är att bygglovet för stationen grundade sig på med en felaktig ritning och därför har detta nu återkallats. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som ansvarar för landets alla återvinningsstationer har därför på nytt ansökt om bygglov för aktuell plats och i avvaktan på beslut måste stationen tas bort. Till dess stationen kan ställas tillbaka hänvisar FTI till den återvinningsstation som finns på Folkskolegatan 13.