2016-04-04

Fler företag ställer krav på att deras förpackningar återvinns med stor miljönytta

81 procent av företagen som säljer förpackade varor på den svenska marknaden tycker att det är mycket viktigt att deras förpackningar återvinns med största möjliga miljönytta, en ökning med 9 procentenheter sedan 2011.

Undersökningen har gjorts av Stelacon på vårt uppdrag och avser de cirka 10 000 företag som har ett lagstadgat producentansvar genom att de tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller förpackad vara. Exempelvis livsmedelskedjor, möbel, mode- och hemelektronikhandeln.

Siffrorna visar att producentansvaret blivit viktigt för företagsledningarna som en del i företagens hållbarhetsarbete. Att vara ansluten till FTI är ett kvitto på man tar ansvar, bland annat genom att företagen därmed är med och finansierar landets 6000 återvinningsstationer. Kraven på vårt återvinningssystem ökar också i takt med företagens allt högre hållbarhetsambitioner, säger FTIs vd Kent Carlsson. – Intressant är också att andelen företag som tidigare som ser återvinning som helt oviktig idag är noll, jämfört med fyra procent 2011.