2016-04-06

Internationell glastillverkare miljonsatsar i Sverige

Ardagh Group har beslutat om en investering på hela 250 miljoner i sin fabrik i svenska Limmared. Att satsa på Sverige och Limmared är ett strategiskt beslut som bland annat handlar om en säker råvaruförsörjning av svensk glaskross där Sverige är världsledande.

En viktig anledning till varför Ardagh väljer att investera en kvarts miljard i Limmared är en stabila försörjningen av glaskross (återvunna glasförpackningar) som finns i Sverige.

– För oss är det extremt viktigt att ha en säkrad och stabil råvaruförsörjning. Glaskrossen har många fördelar, dels kan den återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora sina egenskaper. Dessutom krävs det 20 % mindre energiåtgång vid produktionen än när man utgår från jungfruliga råvaror. En ytterligare vinst är att CO2 utsläppen blir lägre. Närheten till våra kunder gör även att det blir minsta möjliga miljöbelastning i form av transporter jämfört med att importera glasförpackningar från utlandet, säger Bo-Lennart Nilsson, vd AGL AB.

Att Sverige är så framgångsrikt på återvinning av glasförpackningar beror på tre fuvudfaktorer; samspelet mellan hur duktiga Sveriges invånare är på att källsortera glas, hur insamlingsstrukturen i Sverige ser ut och den industriella återvinningsprocessen.

– Tack vare de system vi har i dag har vi lyckats skapa ett fantastiskt cirkulärt system där avfall blir en attraktiv råvara. Och där Sverige blivit världsbäst på återvinning, vilket är något vi bör vara stolta över. Den Svenska glasåtervinningen är nog ett av de bästa exemplen på cirkulär ekonomi, säger Hans Standár, vd Svensk Glasåtervinning.

Svensk Glasåtervinning där ca 200 000 ton glas hanteras varje år, läs hela pressmeddelandet här.PDF