2016-06-15

Regeringen väljer en ny väg för att öka materialåtervinning

Nytillträdda miljöministern Karolina Skog meddelade i en interpellationsdebatt under gårdagen att miljömålen står i fokus när systemet för insamling och återvinning ska utvecklas.

Vi välkomnar en pragmatisk syn på hur systemet utformas där miljömålen sätts i fokus. Det innebär att såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska perspektiv måste samspela liksom en utveckling i samverkan mellan de tydligaste aktörerna på området, det vill säga vi i näringslivet och kommunerna, säger Kent Carlsson, vd för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, i en kommentar.

Läs hela pressmeddelandetPDF

Läs debatten i riksdagens snabbprotokoll sid 45: § 23 Svar på interpellation 2015/16:684 om insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar