2016-07-03

Läs om materialåtervinning och cirkulär ekonomi i vår årsberättelse

FTI:s årsberättelse för 2015 har precis lämnat tryckpressarna.

Denna gång reder vi ut begreppet cirkulär ekonomi och vilken roll som materialåtervinningen spelar för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Vi blickar framåt, men också bakåt och konstaterar att vi snart nått halvtid för 5-punktsprogrammet.

Vårt år 2015PDF