2016-09-26

Ebbot Lundberg återvinner musik i kampanj för att nå höjda återvinningsmål

”Att källsortera är att ta ställning. Det är att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan och minska den”. Det är artisten Ebbot Lundbergs budskap när han engagerar sig i vår höstkampanj för att öka hushållens årliga återvinning.

Det krävs ingen större uppoffring att återvinna men det gör stor skillnad för miljön om fler gör det och det vill jag medverka till, säger Ebbot. Han medverkar bland annat genom att återvinna och lansera en av sina tidigare låtar i en ny version ”The Passover - Recycled version no 1 feat. Club Killers”.

Kampanjen LÅT GAMMALT BLI NYTT ingår i en större informationssatsning som i sin tur ingår i FTI:s 5-punktsprogram för att utveckla återvinningssystemet och öka hushållens årliga återvinning av pappers, plast- och metallförpackningar för att 2020 års nya återvinningsmål ska uppnås.

Vill du veta ännu mer och bli en bättre återvinnare finns en kampanjsajt (latgammaltblinytt.nu) om hur och varför man återvinner förpackningar och tidningar och vilken miljönytta det gör.