2016-09-29

Återvinningens dag firas den 29 september

FTI, har med hjälp av Trinovo Consulting genomfört en analys av olika länders återvinningsstatistik. Fundamentala skillnader mellan olika länders sätt att mäta och till Eurostat rapportera sina resultat har identifierats.

Varje dag har nästan alla svenskar fokus på återvinning. Att göra gott för miljön genom denna enkla gärning är det många som gör. Vi på FTI ser till att det du återvinner samlas in och sänds till olika specialiserade återvinningsanläggningar för att där behandlas för att kunna användas i tillverkning av nya produkter. Och vi svenskar har all anledning att fira, eftersom Sverige tillsammans med Belgien är det land som kan uppvisa högst återvinningsgrad av förpackningar och tidningar i Europa.

Svenskarna är bäst i Europa på återvinning av förpackningar och tidningar

Vi på FTI, har med hjälp av Trinovo Consulting genomfört en analys av olika länders återvinningsstatistik. Fundamentala skillnader mellan olika länders sätt att mäta och till Eurostat rapportera sina resultat har identifierats. De olika tillvägagångssätten för att fastställa återvinningsresultat får stort genomslag i beräkning av nationernas återvinningsgrader. Trinovo Consulting har därför genomfört en normering av ländernas rapportering av återvinningsresultaten för att ge en mer jämförbar bild. Normeringen visar att Sverige och Belgien är de två länderna med högst återvinningsgrader i Europa.

– Vårt uppdrag är att se till att så mycket som möjligt av det vi samlar in går direkt till återvinning så det kan användas i tillverkning av nya produkter, säger vd Kent Carlsson. – Trots att vi är bäst i Europa arbetar vi intensivt för att nå regeringens höjda mål från år 2020 genom att få fler hushåll till att lämna ännu mer av sina förpackningar och tidningar till återvinning.

Läs vårt pressmeddelande och konsultrapporten.PDF