2016-11-02

Smart teknik revolutionerar återvinning av glasförpackningar

Digitaliseringen har nått återvinningsstationerna. Sverige är redan världsledande när det kommer till att återvinna glasförpackningar. Ny smart teknik vässar nu hanteringen ännu ett steg. Vinsten är minskade CO2 utsläpp och fräschare återvinningsstationer.

Med hjälp av en så kallad nivåmätare effektiviseras tömningen av behållare för glasförpackningar på återvinningsstationerna. En hantering som fram till nu inte varit optimal. Bakom initiativet står Svensk Glasåtervinning i Hammar tillsammans med Norrbottensföretaget Adage som tillhandahåller tekniken.

- Syftet med det nya systemet är att vi ska bli bättre på att tömma i rätt tid. Med hjälp av en transponder, och ultraljud som monteras på behållaren mäts innehållet och skickar sedan informationen via mobilnätet till den entreprenör som sköter tömningen. På det här sättet minskar vi antalet onödiga transporter (CO2 utsläpp) och undviker överfulla och skräpiga stationer, säger Peter Trimmel inköps- och marknadschef på Svensk Glasåtervinning.

De entreprenörer som sköter tömningen av glasbehållarna kan via sin telefon, dator eller surfplatta se när en behållare behöver tömmas. Det finns också en algoritm som beräknar vilket datum behållaren troligen kommer att vara full vilket skapar effektiviseringsmöjligheter då man kan planera transporterna på ett helt annat sätt än tidigare.

Svensk Glasåtervinning där ca 200 000 ton glasförpackningar hanteras varje år, läs hela pressmeddelandet här.PDF