2016-11-04

Ändrade förutsättningar FÖR återvinningen i Stockholm

Sju (7) återvinningsstationer runt om i Stockholms stad kommer att dras in med anledning av att de tillfälliga bygglov som gällt, upphör.

Under kommande vecka kommer inte mindre än sju (7) återvinningsstationer runt om i staden att dras in med anledning av att de tillfälliga bygglov som gällt, upphör. En förlängning är enligt plan- och bygglagen inte möjlig och vi på FTI är tvingade att hänvisa till andra återvinningsstationer i närområdet. För att inte riskera överfyllnad som kan innebära ökad nedskräpning ändrar vi intervallerna för tömning av behållarna på angränsande stationer.

Att få fler fastighetsägare att inrätta miljörum är en åtgärd som de boende efterfrågar, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, – Men i äldre fastigheter har fastighetsägaren ofta svårt att ordna med miljörum och i dessa (ofta även äldre) bostadsområden har dessutom både staden och vi problem med att hitta platser för att sätta upp nya återvinningsstationer då vi konkurrerar om utrymmet med vägtrafikens liksom med andra verksamheters behov.

Trots våra och Stockholm Vattens ambitioner, kommer vi den 8-9 november, i olika stadsdelar, behöva ta bort följande återvinningsstationer eftersom byggloven går ut:

  • Bromma, vid Gamla Bromstensvägen 1
  • Hägersten, vid Selmedalsvägen 191
  • Hässelby på Drivbänksvägen vid Åkermyntan
  • Norrmalm, vid Dannemoragatan 16.
  • Södermalm, vid korsningen Södermannagatan 61/Bohusgatan
  • Älvsjö, vid Svartlösavägen 77 vid Långbrodalstorget
  • Östermalm, vid Uggelviksgatan 2.