2016-11-07

Upphandling Planeras

Gällande logistikavtal för vår återvinning löper ut under kommande år. Därför håller vi som bäst på att planera för upphandling.

FTI:s avtal för insamling, anläggning, omlastning och transport löper ut under kommande år. Av den anledningen arbetar vi med att förbereda för kommande upphandling. Vi håller håller just nu på att färdigställa förfrågningsunderlagen. 

Inbjudan till anbud för insamling, anläggning och omlastning är planerad att läggas ut här på hemsidan i mitten av januari 2017. För transport planeras upphandlingen att läggas ut under maj månad 2017.

Vi hoppas att såväl befintliga samarbetspartners som andra entreprenörer kommer visa intresse som anbudsgivare. Alla eventuella frågor rörande kommande upphandling ska vara skriftliga och mailas till upphandling@ftiab.se