visste du att...

 • 9 av 10 invånare källsorterar förpackningar och tidningar
 • 3 av 4 förpackningar återvinns
 • 9 av 10 tidningar återvinns
 • I Sverige återvann vi omkring 720 000 ton förpackningar och tidningar under 2011. Det är mer än svenska folkets samlade kroppsvikt och gör oss till ett av de bästa återvinningsländerna i världen
 • Vi lämnade in 335 000 ton tidningar till återvinning under 2011
 • Man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras
 • Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år!
 • Sverige är bland de absolut bästa nationerna i världen på att återvinna wellpapp och tidningar
 • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor
 • Kartongfabriken Fiskeby Board tillverkar varje dag kartong av återvunna pappersförpackningar motsvarande en rulle som är 3,7 meter bred och som sträcker sig från Norrköping till Malmö
 • Om man ställer alla glasförpackningar som samlats in under ett år i Sverige i en lång rad skulle de räcka ett helt varv runt jordklotet
 • Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten. Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning
 • Återvinning av stål sparar 75 procent av den energi som annars behövs för att göra nytt stål. Om vi källsorterar alla metallförpackningar av stål blir den energi som sparas så stor att den kan värma upp cirka 5 400 småhus per år
 • Återvinning av aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra ny aluminium. Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 8 500 småhus per år
 • Återvinning av glas sparar 20 procent energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara
 • Energiinnehållet i ett kilo plastförpackningar är lika stort som i ett kilo olja
 • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar
 • Det går endast åt en tredjedel av elenergin vid massa- och papperstillverkning baserad på returpapper jämfört med den tillverkning som sker med endast nya fibrer
 • 1 kg återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast