2016-12-13

plastbärkassar ska nu också rapporteras till naturvårdsverket

Naturvårdsverket har fått i uppgift av regeringen att föra statistik på antalet plastbärkassar som förs in eller tillverkas i Sverige och är avsedd för den svenska marknaden från och med 1 januari 2017. Första rapportering kommer att ske 2018 för 2017 års statistik.

Statens mål är att få en realistisk bild av hur många plastbärkassar som faktiskt används i Sverige per år, men också att minska antalet som används för att hushålla med våra resurser och minska nedskräpning orsakat av plastbärkassar i våra land- och havsmiljöer. Producentens nya ansvar är fastslaget i en ny lagstiftningen i Förordning (2016:1041) om Plastbärkassar.

Naturvårdsverket har därför skapat en vägledning på sin hemsida som berörda kan ta del av när som helst. I vägledningen finns också frågor och svar som extra stöd.

Fortsatt rapportering av Förpackningsvolymer av plast till FTI

Rapporteringen till oss på FTI fortgår och ska också göras som tidigare. De rapporter som sänds till oss ligger till underlag för den förpackningsavgift som ska betalas. Bärkassen är en förpackning som ingår i de volymer som producenterna ska återvinna enligt producentansvarsförordningen. 

Rapporteringsskyldigheten av Plastbärkassar till Naturvårdsverket påverkar alltså inte rapporteringen av Förpackningsvolymer av plast till oss på FTI.

Förordning (2016:1041) om Plastbärkassar

Naturvårdsverkets vägledning

Nyhet från 24 oktober