2017-01-16

Upphandling av lokala samarbeten pågår

Vi på FTI genomför från 16 januari 2017 upphandling av samarbetspartners för insamling, transport och balning av förpackningsmaterial eftersom innevarande avtal löper ut under hösten. Sista tidpunkt för inlämning av offert är 17 februari kl 16:00

Våra insamlingspunkter/återvinningsstationer är utspridda över hela landet. Verksamheten bygger på nära samarbeten mellan FTI och olika partners som sköter bland annat tömning, transporter och balning av det insamlade materialet. FTI är en av de större köparna av transporter i Sverige. Behållarna på insamlingspunkterna töms enligt schema och upphämtade förpackningar transporteras till regionala omlastningsanläggningar för balning och vidare transport till våra olika upphandlade anläggningar för materialåtervinning. Innevarande avtal löper ut hösten 2017.

Vi genomför nu upphandling av samarbetspartners gällande insamling, transport och balning av förpackningsmaterial. Upphandlingen startar 16 januari och sista dag för inlämning av offert är 17 februari kl 16:00. I kommande avtal lägger vi fokus dels på ökad enkelhet och tydlighet, till exempel genom standardavtal för olika funktioner samt på hållbara transporter. Ambitionen är att stärka samarbetet med entreprenören och bygga långsiktiga relationer där vi tillsammans följer upp, utvecklar och kontinuerligt förbättrar kvaliteten i återvinningskedjan, från återvinningsstation till balningsanläggning.

92 procent av Sveriges hushåll källsorterar för miljönyttan skull. Svenska hushåll lämnar sina använda förpackningar och tidningar i anslutning till sin bostad, så kallad fastighetsnära insamling eller vid någon av de närmre 6 000 insamlingspunkter/ återvinningsstationer som vi erbjuder. Ett ökande intresse för återvinning samt av regeringen höjda mål för återvinning redan från år 2020 gör att smarta transporter av förpackningsmaterial från insamlingsplats till återvinningsanläggning är en framtidsbransch för fler aktörer. Vi är, som en viktig del i miljöarbetet, ansluten till Q3 - Forum för hållbara transporter. Q3 – Forum är en förening vars mål är att förbättra arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter

Intresserade företag beställer underlag för att lämna offert genom att mejla till upphandling@ftiab.se .

Frågor angående upphandlingen ställs och besvaras endast skriftligt.

PressmeddelandePDF

.