2017-02-28

FTI presenterar nu insamlingsresultatet för 2016

Den kommunvisa statistiken för FTI:s insamling under 2016 av förpackningar av glas, papper, plast och metall samt tidningar visar att mängden förpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning ökar för dem som är gjorda av plast, metall och glas. Mängden tidningar och pappersförpackningar som lämnas i FTI:s insamlingssystem sjunker däremot.

Vi är tacksamma för att allt fler plast –, glas- och metallförpackningar lämnas till återvinning och vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till och kunskapen om återvinning. Regeringens höjda återvinningsmål från 2020 kräver dock att svenska hushåll fortsätter att källsortera ännu fler förpackningar. Det är speciellt fler pappersförpackningar liksom plast- och metallförpackningar som måste lämnas till återvinning. För att se hur vi kan bli ännu bättre pågår just nu en analys om orsaken till att återvinningen av vissa materialslag har ökat medan andra har minskat, säger Kent Carlsson, vd vid FTI.

Läs mer i vårt pressmeddelande.PDF

Se statistiken för din kommun