2017-03-28

Pågående upphandling har gett många offerter

Just nu handlar vi upp samarbetspartners för insamling, transport och balning av förpackningsmaterial eftersom innevarande avtal löper ut under hösten. Under kommande vecka börjar vi successivt bjuda in anbudsgivare till fördjupad presentation av sitt anbud samt inledda förhandlingar. Vår målsättning är att vara klara med avtal före sommaren.

Glädjande nog har många anmält intresse till vår pågående upphandling. Vi hinner därför inte svara på upphandlingsfrågor via telefon. Mejla gärna istället dessa till e-postadress: upphandling@ftiab.se  

Våra insamlingspunkter/återvinningsstationer är utspridda över hela landet. Verksamheten bygger på nära samarbeten mellan FTI och olika partners som sköter bland annat tömning, transporter och balning av det insamlade materialet. FTI är en av de större köparna av transporter i Sverige.

Förnyade avtal med samarbetspartners gällande insamling, transport och balning av förpackningsmaterial är under upphandling. De som lämnat anbud kommer under kommande vecka bjudas in till fördjupad presentation av anbudet samt inledande förhandlingar. Vår målsättning är att vara klara med avtal före sommaren.

För att fokusera på att göra en seriös prövning av alla inkomna offerter har vår upphandlingsgrupp inte möjlighet att svara på frågor via telefon. Därför ombeds alla intresserade att mejla sina frågor till e-postadress: upphandling@ftiab.se  

92 procent av Sveriges hushåll källsorterar för miljönyttan skull. Svenska hushåll lämnar sina använda förpackningar och tidningar i anslutning till sin bostad, så kallad fastighetsnära insamling eller vid någon av de närmre 6 000 insamlingspunkter/ återvinningsstationer som vi erbjuder. Ett ökande intresse för återvinning samt av regeringen höjda mål för återvinning redan från år 2020 gör att smarta transporter av förpackningsmaterial från insamlingsplats till återvinningsanläggning är en framtidsbransch för fler aktörer. Vi är, som en viktig del i miljöarbetet, ansluten till Q3 - Forum för hållbara transporter. Q3 – Forum är en förening vars mål är att förbättra arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter