2017-04-04

Antalet plastbärkassar ska minska

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning gällande plastbärkassar i syfte att successivt minska förbrukningen. Beslutet kom i slutet av november och innebär i korthet att den som i yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar måste informera om deras miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning.

Naturvårdsverket tydliggör att producentansvarsförordningen och plastbärkasseförordningen är två helt olika förordningar som inte ska läsas samman eller samverka. Enligt plastbärkasseförordningen ska berörda producenter ansvara för att rapportera och informera. Ansvaret ligger hos Naturvårdsverket både vad gäller vägledning samt hur de ska kunna bevaka att minskningen sker enligt plan. Vägledningarna för rapporteringsansvaret och informationsansvaret är publicerade på deras hemsida.

Hitta till Naturvårdsverkets vägledningar