2017-04-19

Förpacknings - och Tidningsinsamlingen tar krafttag mot sopdumpning

Nedskräpning vid Förpacknings – och Tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer är ett problem som medför stora kostnader och stor irritation för allmänheten. Under årets första tre månader har FTI transporterat bort cirka 800 ton grovsopor som illegalt har dumpats vid återvinningsstationerna. FTI har under de senaste åren vidtagit en rad åtgärder som för att säkerställa att behållarna töms i tid och att det inte ligger återvinningsbart material utanför behållarna. Men, det stora problemet kvarstår, den illegala dumpningen av grovsopor. FTI inleder därför i samarbete med utvalda kommuner, ett projekt för att minska dumpningen av grovsopor.

Trots att hushållen i Sverige är bäst i Europa (tillsammans med Belgien) när det gäller återvinning av förpackningar och tidningar, har systemet ibland kritiserats för att det är nedskräpat vid landets återvinningsstationer (ÅVS). För att minska problematiken och öka källsorteringsviljan bland allmänheten har FTI genomfört en rad olika åtgärder. Till exempel töms återvinningsbehållarna betydligt oftare idag än tidigare. Det har medfört att andelen överfulla behållare har minskat kraftigt. Idag är det endast vid 1-2 % av tömningstillfällen som behållarna är överfulla.

- Vi vill minska sopdumpningen genom att upplysa allmänheten och öka kunskapen kring återvinning. Ungefär häften av all sopdumpning på våra stationer kommer från företag och verksamheter, och resterande från hushåll. Vi hoppas kunna se tydliga resultat på förbättringar och vilka verktyg vi ska jobba vidare med, säger Kent Carlsson, vd på FTI. 

PressmeddelandePDF