2017-05-03

Upphandling av transportuppdrag planeras

Den 15 maj inleder FTI ytterligare upphandling

Gällande avtal för transport från våra mottagningsanläggningar till våra återvinningsanläggningar löper ut i oktober 2017.

FTI planerar därför för en upphandling av samarbetspartners för att bygga långsiktiga relationer. Inbjudan till anbud är planerad att läggas ut här på hemsidan den 15 maj 2017.

Vi hoppas att såväl befintliga samarbetspartners som andra entreprenörer kommer visa intresse som anbudsgivare. Alla eventuella frågor rörande kommande upphandling ska vara skriftliga och mailas till upphandling@ftiab.se.