2017-05-15

Upphandling av transportsamarbete pågår

Vi på FTI genomför från 15 maj 2017 upphandling av samarbetspartners för transport av förpackningsmaterial mellan mottagningsanläggningar och återvinningsanläggningar eftersom innevarande avtal löper ut under hösten. Sista tidpunkt för inlämning av offert är 26 maj kl 16:00

Våra 35 mottagningsanläggningar för de förpackningar som vi hämtar vid våra närmre 6 000 återvinningsstationer är utspridda över hela landet. Från dessa mottagningsanläggningar behöver materialet regelbundet transporteras till våra olika återvinningsanläggningar. FTI är en av de större köparna av transporter i Sverige. Innevarande avtal med transportörer löper ut hösten 2017.

Vi genomför nu upphandling av samarbetspartners gällande transport av förpackningsmaterial från mottagningsanläggningar till återvinningsanläggningar. Upphandlingen startar 15 maj och sista dag för inlämning av offert är 26 maj kl 16:00. I kommande avtal lägger vi fokus dels på ökad enkelhet och tydlighet, till exempel genom standardavtal för olika funktioner samt på hållbara transporter. Ambitionen är att stärka samarbetet med entreprenören och bygga långsiktiga relationer där vi tillsammans följer upp, utvecklar och kontinuerligt förbättrar kvaliteten i återvinningskedjan, från mottagningsanläggning till återvinningsanläggning.

92 procent av Sveriges hushåll källsorterar för miljönyttan skull. Svenska hushåll lämnar sina använda förpackningar och tidningar i anslutning till sin bostad, så kallad fastighetsnära insamling eller vid någon av de närmre 6 000 insamlingspunkter/ återvinningsstationer som vi erbjuder. Ett ökande intresse för återvinning samt av regeringen höjda mål för återvinning redan från år 2020 gör att smarta transporter av förpackningsmaterial från mottagningsanläggning till återvinningsanläggning är en framtidsbransch för fler aktörer. Vi är, som en viktig del i miljöarbetet, ansluten till Q3 - Forum för hållbara transporter. Q3 – Forum är en förening vars mål är att förbättra arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter

Intresserade företag beställer underlag för att lämna offert genom att mejla till upphandling@ftiab.se .

Frågor angående upphandlingen ställs och besvaras endast skriftligt.