2017-05-16

Vägen till smartare förpackningar

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen lanserar nu ett verktyg för förpackningsutvecklare, inköpare och hållbarhetschefer att göra ännu smartare val av förpackningsmaterial.

En unik manual för mer återvinningsbara plastförpackningar finns till försäljning från mitten av juni. Manualen innehåller riktlinjer som stöd för industrin och handeln i sitt val av plastförpackningar. En snabbguide kan beställas gratis.

En förpacknings uppgift är att innehålla, skydda eller presentera en vara. Den ska också gå att återvinna, igen och igen. För plastförpackningar som tillverkats av olja eller biobaserade material innebär det att materialet ges möjligheten att leva länge genom att det kan användas i tillverkning av nya plastprodukter. Eftersortering och återvinning av plast erbjuds av olika anläggningar, som använder olika tekniker. FTI har efter upphandling valt fyra anläggningar som samarbetspartners för att eftersortera, upparbeta och sälja plastförpackningar som lämnats till återvinning av Svenska hushåll. Anläggningarna, en i Sverige och tre i Tyskland är byggda för att använda några, men inte alla, tillgängliga tekniker för sortering och återvinning. Därför är det viktigt att förpackningsval som görs anpassas till den teknik dessa anläggningar använder.

Producenternas hållbarhetsambitionen innebär också att det förpackningsmaterialet som väljs ska vara efterfrågat på marknaden för återvunnet material, säger Anette Löhnn, marknadschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som också bjuder in producenterna till att lämna förbättringsförslag på manualen inför en planerad omarbetning under hösten då även likadana manualer för förpackningar av metall och pappers kommer tas fram.

Boka redan nu ditt exemplar av manualen

Pressmeddelande om FTI:s nya plastmanualPDF.