2017-05-17

Vilka krav ställer ökad återvinning på förpackningen?

Ta hjälp av våra riktlinjer i Plastförpackningar - en återvinningsmanual från FTI.

Nedan beställer du vår unika manual med riktlinjer som stöd för industrin och handeln i sitt val av mer återvinningsbara plastförpackningar.

I mitten av juni börjar vi utsändning av vår unika manual kring hur plastförpackningar görs ännu mer återvinningsbara. Manualen version 0.7 är framtagen för kunder till oss på FTI men kommer snart att finnas till färsäljning även för andra intressenter. En revidering baserad på synpunkter och förslag kommer finnas framtagen senare under hösten.

Ickekunder köper manualen för 2 950 kronor. Boka ditt ex här.

Kunder beställer sitt ex för reducerat pris via sin kundsida.