Plastförpackningar

Exempel: flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, plastbärkassar, plastpåsar på rulle (t ex för frukt och grönt i matvarubutiken), refillpaket, tuber, chipspåsar och frigolit.

Sortera så här
Alla plastförpackningar kan återvinnas. Insamling av plastförpackningar kan ske på samma sätt i fastigheten som på återvinningsstationer på orten, det vill säga att alla plastförpackningar läggs i samma kärl i fastigheten. Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen.

Lämna inte
Plastprodukter som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall, t ex möbler, leksaker och videokassetter. Returflaskor lämnas mot pant i butik.