Metallförpackningar

Exempel: konservburkar och helt tömda sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, penseltorra färgburkar.

Sortera så här
Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta kvar.

Lämna inte
Burkar med färg- och limrester kvar lämnas som farligt avfall. Metallskrot, VVSdetaljer, stekpannor och andra produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller ushållsavfall. Returburkar lämnas mot pant i butik.