Glasflaskor och burkar

Exempel: flaskor och burkar av färgat eller av ofärgat glas.

Sortera så här
Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter material. Lägg färgade och ofärgade glasförpackningar i respektive behållare.

Lämna inte
Returflaskor lämnas mot pant i butik. Porslin, keramik och övriga produkter, som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Glödlampor och lysrör lämnas vanligen på kommunens återvinningscentraler.