Tidningar

Exempel: Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och skriv-/
ritpapper, pocketböcker.

Sortera så här
Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållaren.

Lämna inte
Kuvert och inbundna böcker läggs i hushållsavfallet/brännbart. Pappersbärkassar, kartonger och liknande läggs i behållaren för pappersförpackningar.