Mottagningspunkter

Du som företagare har skyldigheter att källsortera även din verksamhets förpackningar och tidningar och lämna dem till återvinning. Du kan välja att anlita en entreprenör till din hjälp, eller om det är en mindre kvantitet så kan du själv kostnadsfritt lämna det på någon av våra mottagningspunkter.

Med verksamhetsförpackningar avses förpackningar som slutligen når eller hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet. Hushåll (och endast hushåll) får använda våra återvinningsstationer. Dessa är inte till för verksamheter. 

Verksamheters förpackningsavfall av papper, plast eller metall i mindre mängder kan du utan kostnad själv lämna på någon av nedanstående mottagningpunkter.

Med mindre mängd räknas upp till en kubikmeter per materialslag och avlämningstillfälle.

Kvalitetskrav

Dessa kvalitetskrav gäller vid vid avlämning av förpackningar av papper, plast och metall:

  • De ska bestå av rena fraktioner av pappers-, plast, eller metallförpackningar
  • De ska vara ordentligt tömda och torra
  • De ska läggas lösa i behållaren. Inte i säckar eller påsar.

För information om närmsta mottagningspunkt för glasförpackningar, - flaskor och tidningar/returpapper kontaktar du Svensk Glasåtervinning respektive Pressretur direkt.

Sök reda på din närmsta mottagningspunkt. Börja med att välja län och/eller kommun.