Redovisningsdatum

Vi skickar ut redovisningsunderlag varje månad, kvartal eller en gång per år beroende på hur mycket förpackningsmängder du har. Redovisning ska ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, senast den 25:e i månaden efter redovisningsperiodens slut. Betalningsvillkor är 30 dagar oss tillhanda från fakturadatum. Redovisning som inte sker i tid debiteras med förseningsavgift enligt gällande avtal. Betalning som inte sker i tid, debiteras med ränta enligt gällande räntelag.

Datum för redovisning och betalning

.

Redovisning

Redovisa senast

Betalas senast

Helår

25 januari påföljande år

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 1

25 april

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 2

25 juli

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 3

25 oktober

30 dagar från fakturadatum

Kvartal 4

25 januari påföljande år

30 dagar från fakturadatum

Redovisa via internet

Företagen redovisar sina förpackningsmängder via sin Kundsida hos oss.

Tillverkar eller importerar ditt företag förpackningar? I så fall gäller särskilda regler för dig varför vi istället hänvisar till FTI:s AnvisningarPDF för information om redovisningen.