Pressretur

Sedan 2005 är Pressretur delägare i FTI.

Verksamheten bedrivs utan vinstintressen och finansieras av pappersproducenterna. Syftet med verksamheten är att på ett miljöriktigt sätt uppnå de mål som står uppställda i producentansvarsförordningen för returpapper.

Insamlingen ombesörjs av Pressreturs entreprenörer. Det insamlade materialet återvinns sedan i något av våra ägares svenska pappersbruk. Pressretur garanterar att alla insamlade tidningar materialåtervinns i Sverige. Det kallar vi för Återvinningsgarantin. Denna gäller oavsett förhållandena i vår omvärld, det vill säga även när de internationella marknadspriserna har kollapsat.

Ägare

Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. IKEA Sverige AB och Metro är, liksom medlemsföretagen i Tidningsutgivarföreningen, Grafiska Företagens förbund och Sveriges Tidskrifter, anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom avtal.

Kontakt

Vd är Andreas Boo. E-post: andreas.boo@holmen.com

Postadress: Pressretur AB,  Box 17033, SE-104 62 Stockholm, Sverige.

Telefon +46 8 566 144 90.

Läs mer på Pressreturs webbsida PappersKretsen

Pressretur