2017-08-01

Ökade insatser för att nå återvinningsmålen till 2020

Förra året återvann svenskarna 42,2 procent av alla plastförpackningar. Med ett nytt ambitiöst samarbetsavtal och kommunikationsinsatser, bland annat en plastguide för att hjälpa företag välja mer återvinningsbara plastförpackningar, siktar vi på FTI tillsammans med Plastkretsen mot att ännu fler plastförpackningar kan användas till nya produkter

Idag överträffar svenskarna det nationella målet för plaståtervinning. År 2020 höjs de nationella återvinningsmålen för plastförpackningar från dagens 30 procent till 50 procent. Nu genomför FTI tillsammans med materialbolaget Plastkretsen flera insatser för att nå och överträffa de framtida målsättningarna.

Nytt avtal för återvinning av plastförpackningar

På uppdrag av Plastkretsen har FTI ingått ett nytt avtal med Swerec om hantering av plastförpackningar till återvinning. Det nya avtalet är mer specifikt och detaljerat med en tydligare kravställning. Överenskommelsen innebär mer omfattande mätning och uppföljning än tidigare för att säkerställa att avtalade nivåer uppnås.

Investering i ny återvinningsanläggning

För att kunna hantera den ökande mängden plastförpackningar som lämnas till återvinning framöver planerar Plastkretsen för en ny anläggning i Motala för återvinning.

- Avtalet mellan FTI och Swerec är viktigt för att säkerställa vår återvinning av plastförpackningar på kort sikt. Men för att också möta de höjda målen för 2020 behöver vi öka återvinningskapaciteten ytterligare och öka kommunikationsinsatserna, säger Magnus Huss på Plastkretsen.

Plastguide som hjälper företagen att välja rätt.

FTI släppte nyligen en manual som ger förpackningsutvecklare, inköpare och hållbarhetschefer stöd i att göra smartare val av förpackningsmaterial. Manualen ger en vägledning om vilka plaster som är bäst att använda då det gäller sortering, bearbetning och försäljning. Motsvarande för glasförpackningar finns sedan tidigare och manualer för pappers- och metallförpackningar kommer att tas fram senare i höst.

- Vi ser att helhetsansvar är avgörande för cirkulära affärsmodeller även för förpackningar. Därför är det viktigt att redan i designstadiet underlätta själva återvinningen så att återvinning kan öka, säger Kent Carlsson Vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Pressmeddelande nytt avtalPDF

Avtal om förlikning i tvist