2017-08-01

Förlikning mellan FTI AB och Swerec i Sverige AB

På uppdrag av Plastkretsen har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI träffat avtal om förlikning med Swerec. Tvisten gällde hanteringen av plastförpackningar hos Swerec.

FTI, på uppdrag av Plastkretsen, och Swerec har nu nått en förlikning i tvisten. Parterna har enats om att inte redogöra för detaljerna i förlikningen.