Redovisa inte detta

Denna sida är ändrad enligt vad som gäller fr o m 1 april 2015.

  • Produktionsspill
  • Export / utförsel
  • Förpackningar av trä, glas eller förpackningar med pant
  • Förpackningsavgiften redan betald

Export / utförsel

Du ska inte redovisa för de förpackningar som följer med vid export/utförsel till utlandet.

Förpackningar av trä, glas eller förpackningar med pant

Dessa förpackningar ingår i andra system.

Förpackningsavgiften redan betald

Du ska inte redovisa och betala förpackningsavgifter dubbelt, d v s om förpackningsavgiften redan är betald i tidigare led.

För Tillverkarförpackningar (f d service- och odlarförpackningar) betalar förpackningstillverkaren/importören avgiften till FTI om inget annat har avtalats. Läs mer i kapitel 5 i FTI:s Anvisningar.PDF

Är du osäker på om förpackningsleverantören har betalat en förpackningsavgift för Tillverkarförpackningar kan du kontrollera det på fakturan. Det ska alltid framgå på artikelnivå när förpackningsavgift är betald.

sv

Serverunderhåll

Torsdagen den 22 mars kommer vi mellan klockan 15:00-22:00 ha ett planerat serverunderhåll. Under denna tidsperiod kommer vår webbplats att ligga nere. Vi ber om överseende för de olägenheter som detta kan innebära för användare av webbplatsen.

För entreprenörer: Serverunderhållet påverkar även vår logistikportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.

För kunder: Serverunderhållet påverkar även vår kundportal som kommer att ligga nere under samma tidsperiod.