Åtgärder som testas

Projektet Ren Återvinning är ett samarbete mellan FTI och 19 utvalda kommuner som syftar till att minska nedskräpningen på utvalda stationer. Olika metoder har testats på olika platser för att se vilka som ger mest effekt.

Värdar vid stationerna

Värdar har funnits på plats vid utvalda stationer och dels hjälpt återvinnare att göra rätt men även övervakat stationen för att för att förhindra dumpningen av grovsopor. Genom att använda sig av värdar kommer förhoppningsvis den potentielle nedskräparen att avstå från att dumpa grovsopor och samtidigt som värdarna hjälper till att upplysa om hur man sorterar rätt.

Övervakning

FTI kommer att bedriva olika former av övervakning vid utvalda återvinningsstationer. På vissa platser kommer tillstånd att ansökas för att få kameraövervakning och vid vissa stationer kommer istället kameraattrapper sättas upp. Genom att använda sig av kameraövervakning skapas en osäkerhet hos den potentielle nedskräparen som leder till att den förhoppningsvis avstår från att dumpa grovsopor.

Nya skyltar

En ny informationsskylt har tagits fram som är större än den nuvarande skylten men som också informerar invånarna genom ett helt nytt formspråk. För första gången används människor, tillsammans med återvinningsbart material i formspråket. Det här är något man hoppas ska tilltala invånarna och stärka budskapet om hur man återvinner på rätt sätt.

Ökad belysning

Bättre och mer belysning kommer att sättas upp vid stationer som är sämre upplysta än andra. Sämre upplysta stationer ökar sannolikheten för att göra sig av med grovsopor då det är svårt att se vad som pågår. Genom att sätta upp bättre belysning skapar man dels bättre upplevelser för återvinnaren vid besöket och dels tror vi det kan skapa en osäkerhet hos den potentielle nedskräparen att lämna grovsopor.

Information och material

En stor del i problematiken kring nedskräpning av grovsopor är bristfällig kunskap och information om vad man får återvinna eller inte på en återvinningsstation. Med ökade kommunikationsinsatser i form av medial uppmärksamhet samt information till invånare hoppas man bidra till ökad kunskap och på så sätt se en minskning i nedskräpningen.

Samarbeten med kommuner

Samarbete sker med utvalda kommuner för att prova olika åtgärder vid återvinningsstationerna. På olika sätt involveras kommunen och respektive instanser för att skapa goda förutsättningar för att projektet kan genomföras. Följande kommuner är delaktiga i Ren Återvinnings testperiod; Alingsås, Bjuv, Båstad, Falun, Borlänge, Borlänge, Huddinge, Hylte, Kristianstad, Halmstad, Kumla, Laholm, Lomma, Malmö, Oskarshamn, Skara, Göteborg, Skövde, Trollhättan, Uddevalla, Stockholm och Helsingborg.