Projektorganisation och Tidplan

Projektroller

Styrgrupp utgörs av medlemmar ur Plastkretsens styrelse (Plastkretsen är delägare till FTI)

Projektägare/sponsor: Kent Carlsson, vd FTI

Projektledare: Carl Påhlman, inhyrd konsult

Tidplan

  • Oktober 2016 – oktober 2017 förstudie
  • Augusti 2017 godkänt miljötillstånd (överklagat i Mark och miljödomstolen Växjö av närboende i september 2017)
  • Oktober – val av extern finansieringslösning
  • November  2017 Beslut om start genomförandeprojekt
  • November 2017 – juni 2018 detaljplanering
  • December  2017 Tillsättande av platschef med säljansvar
  • Juni 2018 – Q1 2019 montering
  • Q2 2019 uppstart – kapacitet 80% av treskift
  • 2020 första driftår – full kapacitet
  • 2020: 50% av alla plastförpackningar återvinns (regeringens återvinningsmål) jämfört med dagens resultat på 40,2%