Frågor och svar om ny plastanläggning

Vartefter vi kommer lägre i planeringen uppstår alltfler frågor från boende, verksamheter och återvinnare. Nedan har vi besvarat några av dem som vi tänker oss ställs kring frukostborden i Motala.

Har du en fråga där du inte hittar svaret nedan, kontakta oss.

Varför behövs en ny anläggning?

Regeringen har höjt målen för återvinning av plastförpackningar från 2020, Europa följer efter med höjda mål och krav i ett nytt direktiv för förpackningsåtervinning. Allt fler länder efterfrågar återvinningsanläggningar och allt fler hushåll ökar sin återvinning av plastförpackningar. När de samlats in måste de sorteras upp i olika polymersorter så att varje sort kommer till bästa möjliga användning vid tillverkning av nya plastprodukter.

Hur många anställda räknar ni med på anläggningen?

Anläggningen beräknas ha ett 50-tal anställda.

Hur omfattande kommer antalet transporter till och från anläggningen vara?

Transporter till och från anläggningen kommer att ske med lastbil på vardagar. Vi räknar
med cirka 40 lastbilar per vardag.

Finns det risk för ljud, lukt, nedskräpning och annat som förfular miljön?

Hela verksamheten inklusive lager kommer hållas inomhus så de störande momenten som verksamheten för med sig ska vara små.

Hur kommer ni rekrytera medarbetare till anläggningen?

Rekrytering av anställda beräknas starta vid årsskiftet 2018/2019. De som är intresserade av att söka arbete på anläggningen bör hålla utkik på vår sida för lediga tjänster vid denna tidpunkt.