Frågor och svar om ny plastanläggning

Vartefter vi kommer lägre i planeringen uppstår alltfler frågor från boende, verksamheter och återvinnare. Nedan har vi besvarat några av dem som vi tänker oss ställs kring frukostborden i Motala.

Har du en fråga där du inte hittar svaret nedan så ring eller mejla den direkt till projektledaren:

Mejladress: carl.pahlman(at)trinovo.se

Telefonnummer: 073-506 20 20

Vi har ambitionen att fylla på denna sida med de frågor som vi får in och som vi bedömer är av ett allmänintresse.

Varför behövs en ny anläggning?

Regeringen har höjt målen för återvinning av plastförpackningar från 2020, Europa följer efter med höjda mål och krav i ett nytt direktiv för förpackningsåtervinning. Allt fler länder efterfrågar återvinningsanläggningar och allt fler hushåll ökar sin återvinning av plastförpackningar. När de samlats in måste de sorteras upp i olika polymersorter så att varje sort kommer till bästa möjliga användning vid tillverkning av nya plastprodukter.

Är det givet att anläggningen blir i Motala?

Inga beslut är ännu tagna om det. Allt talar för att Motala är det bästa för svenskt vidkommande. FTI:s återvinning ska inte gå med vinst eftersom kostnaden för återvinningen påverkar priset för de förpackade varorna. Att förlägga anläggningen till Motala bedömer vi för närvarande vara det bästa för så väl miljö som ekonomi.

Hur många anställda räknar ni med på anläggningen?

Just nu planerar vi för att anläggningen kommer att ha mellan 50-60 anställda.

Hur omfattande kommer antalet transporter till och från anläggningen vara?

Transporter till och från anläggningen kommer att ske med lastbil på vardagar. Vi räknar
med cirka 40 lastbilar per vardag.

Finns der risk för ljud, lukt, nedskräpning och annat som förfular miljön?

Hela verksamheten inklusive lager kommer hållas inomhus så de störande momenten som verksamheten för med sig ska vara små.

Hur kommer ni rekrytera medarbetare till anläggningen?

Beslut om anläggningens vara eller inte ska inväntas, vi återkommer med rekryteringsplan därefter.

Värdar vid återvinningsstationer