Så gick projektet

Tillsammans med 19 kommuner testade vi olika metoder på utvalda platser runtom Sverige för att hitta de bästa sätten att minska dumpningen av grovsopor. Resultaten är bra och insatserna har lett till en positiv effekt, nedskräpningen av grovsopor har minskat i samtliga kommuner på de utvalda stationerna. Vi kan även se en positiv trend i jämförelse med samma tidsperiod 2016, nedskräpningen har minskat och Sveriges hushåll är bra på att återvinna!

Nu blickar vi framåt mot 2018 och tar med oss de erfarenheter och kunskaper vi samlat på oss. Det här är bara början och projektet fortsätter på fler platser runtom i Sverige för att fortsätta minskningen av sopdumpningen.

Tummar

Utförande

  1. Metoderna prövades från 1 juni till 31 oktober 2017.
  2. Urvalen av stationer baserades på hur mycket nedskräpning som sker utifrån FTI’s städrapporteringssystem.
  3. Projektet utfördes i 19 kommuner; Trollhättan, Göteborg, Kristianstad, Oskarshamn, Helsingborg, Lomma, Huddinge, Stockholm, Bjuv, Kumla, Laholm, Hylte, Uddevalla, Borlänge, Malmö, Falun, Alingsås, Båstad och Skara.
  4. Följande metoder prövades: återvinningsturné, övervakning, informationshantering, skyltar, värdar vid stationer samt utökad dialog med miljökontoren.

Resultat

  1. Synlig övervakningsutrustning ledde till en total minskning med 13 %
  2. Nya skyltar sattes upp vilket ledde till en minskning med 10%.
  3. Vid återvinningsturnén i Borlänge samlades över 6,1 ton förpackningar in.

Insikter

  1. Sveriges hushåll är bra på att återvinna i hela landet, men några få väljer att skräpa ned.
  2. Sopdumpning av grovsopor vid återvinningsstationerna sker både från privatpersoner och verksamheter.